news-details
Ekonomija

Vlada Tivtu dala samo mrvice

Izvor: Vijesti

Autor: Siniša Luković

Opština Tivat ove godine može računati samo na mrvice iz državnog budžeta za projekte unaprjeđenja javne infrastrukture u tom gradu, a sa kojima neće moći da završi nijedan od ukupno četiri projekta koje je Vlada prihvatila da pomogne preko Uprave javnih radova.

I dok se u drugim crnogorskim opštinama ulaganja države u gradnju nove ili unaprjeđenje postojeće saobraćajne, obrazovne, zdravstene, komunalne i druge javne infrastrukture mjere milionima eura, po Zakonu o budžetu Crne Gore za 2022. Opština Tivat će preko Uprave za javne radove (UJR) dobiti nepunih 400.000 eura.

Poređenja radi, država će ove godine preko UJR, samo u Opštini Cetinje, kroz 15 različitih projekata, uložiti ukupno 6,239.000 eura.

Prvi od simbolična četiri projekta koja će se u Tivtu ove godine podržati sredstvima iz državnog budžeta je druga faza izgradnje obalnog šetališta na lokaciji Belane u kojoj će Uprava javnih radova participirati sa iznosom od 150.000 eura.

Drugi projekat kojeg će država podržati u Tivtu je izgradnja Servisne zone u Gradiošnici u kojoj prema ranijim planovima, treba da se smjeste tehničke operative lokalnih preduzeća Komunalno, odnosno Vodovod i kanalizacija, kao i da se gradi novi Vatrogasni dom, te formira Reciklažno dvorište.

Sva ta ulaganja procijenjene vrijednosti od oko milion eura, država će ove godine preko Uprave javnih radova podržati simboličnim iznosom od samo 35.200 eura.

U budžetu UJR za 2022. predviđen je i iznos od 180.200 eura na poziciji “Osnovna škola u Tivtu”.

Još se ne zna koliko bi ukupno koštala izgradnja objekta jedne potpuno nove velike osnovne škole u Tivtu koji je lokalna uprava takođe uvrstila u prioritete, a koji bi se trebao graditi na opštinskom zemljištu u zahvatu Državne studije lokacije Župa-Bonići čije su izmjene i dopune trenutno u fazi izrade.

Ipak, iznos koji je za realizaciju ovog projekta predvidjela UJR, nije dovoljan ni da se izliju temelji nove velike, više miliona eura vrijedne školske zgrade na toj lokaciji.

Iako je Opština Tivat prije nekoliko mjeseci državi predala revidovani i potpuno spreman za gradnju Glavni projekat izgradnje novog objketa OŠ “Branko Brinić” sa odjeljenjem vrtića u Krtolima, a koji je lokalna uprava izradila o svom trošku, UJR je u svom budžetu za ovu godinu za realizacuju tog projekta procijenjene vrijendosti 3,8 miliona eura, predvidjela više nego simboličan iznos od samo 20.000 eura.

Opština je već ranije platila i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekata područnih odjeljenja OŠ “Drago Milović” iz Tivta u naseljima Gradiošnica i Donja Lastva, ali Vlada do sada nije pokazala namjeru da na bilo koji način u skorije vrijeme pristupi realizaciji tih projekata.