news-details
Ekonomija

Šušter: Program uređenja prostora za 2022. u Baru bacanje pijeska u oči

Izvor: Dan

Autor, foto: Dragan Stojanović

Odbornik u SO Bar Miloš Šušter (URA) ocjenjuje kako bi trebalo nekoliko stotina miliona eura nedostajućih sredstava da bi Opština Bar napravila jedan ozbiljan program uređenja, što će jednog dana zaista morati da se uradi.

- Jedino tako bi ovaj grad ličio na jedno ozbiljno ljudsko naselje. Ono što sada imamo nekako se krije u par širokih ulica, ali kada uđete bilo gdje malo dalje, vidite da su to neadekvatne ulice, da nema vode ni u nižim a kamoli višim zonama, u jednom dijelu opštine je uopšte nema, kanalizacija je nedostajuća u dvije trećine našeg grada, u opštini nemamo nijedno ozbiljnije postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda...

Kad to budemo pretvarali u neki novac, onda ćemo shvatiti koliko će trebati novca da se grad upristoji kako bi se u njemu normalno živjelo, kao što se živi u gradovima Evrope - kaže Šušter i dodaje:

- Zato je godišnji program uređenja prostora bacanje pijeska u oči. Iz njega se ništa ne vidi, niti se zna što će se raditi i naredne godine, a kamoli u narednih nekoliko godina. Da ne govorim šta će se prodati u narednih deset godina.

Za sve to o čemu pričam moraju se obezbijediti sredstva. Takođe, u ovom programu nedostaje šta smo mi uradili od programa iz 2021. godine. Imamo uvid u taj spisak.

Mnogi od tih objekata nisu ni započeti niti spomenuti, godinama su stavljani u godišnje programe uređenja, i projekti i objekti, i kad podvučete crvenom, što nije napravljeno, iz tog programa vidite onda da je tu mnogo više crvenila nego onog što je započeto, a što je završeno-.

Šušter dodaje da nije urađen ni program investicionog održavanja komunalne infrastrukture koji je zakonska obaveza.

- Veliki broj naših vodovodnih, komunalnih sistema, starosti je preko 40 godina i u vrlo lošem stanju. Zna se i da su veliki gubici vode, ali to nas ne tjera da uradimo taj program.

I u budžetu za ovu godinu je planirano nula eura za investiciono održavanje hidrotehničke infrastrukture, čija je objektivna vrijednost makar 100 miliona eura-.