news-details
Ekonomija

Zakonom do efikasnijeg funkcionisanja sektora ribarstva i akvakulture

Predlogom zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi, koji je Vlada dostavila u skupštinsku proceduru, doprinijeće se razvoju tog sektora i stvoriti bolji uslovi za formiranje udruženja proizvođača u cilju postizanja veće konkurentnosti.

Iz Vlade su, kako se navodi u obrazloženju, kazali da je donošenje tog zakona proisteklo iz potrebe usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), posebno imajući u vidu da u Crnoj Gori trenutno ne postoji jedinstveno zakonsko rješenje kojim je regulisana organizacija tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture.

 Zakonom se stvara osnov za obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture.

- Uređuje se tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, uslovi za označavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište i jača konkurentnost kroz formiranje organizacija proizvođača, uz adekvatnu kontrolu sprovođenja mjera organizacije tržišta- dodaje se u obrazloženju.

Pored toga, daju se osnove za uspostavljanje organizovanog tržišta kroz mehanizme organizacije tržišta i definisanje jasnih pravila u pogledu informisanja potrošača.

Zakon definiše i nadležno tijelo, uslove i načine za izvoz proizvoda ribarstva u države EU.

- Predložena zakonska rješenja doprinijeće razvoju sektora ribarstva i stvoriće bolje uslove za formiranje udruženja proizvođača.

Sve navedeno je u cilju postizanja veće konkurentnosti u sektoru ribarstva i akvakulture- zaključuje se u obrazloženju.