news-details
Prova

Teška godina iza Luke Kotor

Izvor: Boka News

Autor, foto: Miro Marušić

-Do početka decembra, u Luku Kotor uplovio 61 kruzer sa ukupno 9.000 putnika, što u odnosu na ukupan broj rezervacija za 2021. (469) čini samo 13 odsto potencijalnih uplovljanja. Međutim, ono što je interesantno je, da je nakon otvaranja Luke Kotor u aprilu prošle godine, zabilježeno 713 uplovljavanja jahti i manjih plovila a što je gotovo 50 odsto realizacije koju je luka Kotor ostvarila rekordne 2019. Ovaj pokazatelj upućuje na zaključak da su se ljudi više odlučivali na individualna putovanja, što je bilo i za očekivati , obzirom na sve ono što je “pandemija” donijela po pitanju mjera koje su sve zemlje svijeta preduzimale, a to je ograničenje masovnog okupljanja ljudi, naročito u zatvorenim prostorima – kazala je u intervju za Boka News predsjednica Odbora direktora Luke Kotor Ljiljana Popović Moškov, dipl.ecc.

Ona je podsjetila da je Luka Kotor u crnogorskoj privredi, pored avio saobraćaja, napogođenija grana privrede.

Podsjetila je da je još u aprilu mjesecu 2020. Koordinaciono tijelo za suzbijanje pandemije Covid-19 donijelo mjeru zabrane upovljavanja u Luku Kotor, čime je zaustavljena privredna aktivnost luke.

Ta mjera je bila na snazi do 10. apila 2021. Nakon ovog datuma luka jeste bila formalno otvorena, ali u kontekstu cjelokupne globalne slike, efekti otvaranja nijesu dali očekivane rezultate.

Usled visoke stope oboljeljelih, Crna Gora se našla na tzv „crvenoj listi“ i jedan od naših najznačajnijih partnera, kao što je kompanija MSC bila je prinuđena da u svojim kružnim putovanjima luku Kotor zamijeni lukom Split, čime je izostao veliki broj dolazaka kruzera ove kompanije.

Zašto luka Split, ne treba posebno objašnjavatim s obzirom da je Hrvatska članica EU i da u tom slučaju važe sasvim druga pravila.

Kotor održivi kruzing turizam- foto Boka News

Boka News: Na koji način uspijevate održati Luku Kotor u „životu“ s obzirom na krizu u kruzing industriji?

Ljiljana Popović Moškov: Istakla bih posebnu ulogu svih članova Odbora direktora Luke Kotor, koji su prepoznali „prioritete“ i na njima radila od konstituisanja u aprilu, kao i ponovnim imenovanjem u julu.

U aprilu kada smo imenovani u Odbor direktora krenuli smo da djelujemo u dva strateška pravca povezana sa visokim nivoom fiksnih troškova koji kompaniju opterećuju, bez obzira da li kompanija radila ili ne.

Prvi strateški pravac je bio razgovor sa predstavnicima Vlade Crne Gore, odnosno nadležnim ministarstvima po pitanju pola miliona eura obaveza po osnovu koncesija, a drugi pregovori sa Sindikatom kompanije po pitanju zarada zaposlenih.

 Bez obzira uplovljavaju li kruzeri ili ne u luku Kotor, mjesečno je kompanija opterećena fiksnim troškovima. Dvije koncesije, jedna za upotrebu obale, druga o pilotaži ukupno za godinu dana iznose 500.000 eura.

Od aprila Odbor direktora je vodio intenzivne razgovore sa predstavnicima nadležnih ministarstava, kako bi dobili potpuno realne ustupke.

Jer, zar nije realno očekivati da ako vam neko 13 mjeseci zabrani rad, da vas onda i za taj period „oslobodi” plaćanja naknada, i da vam za taj period produži Ugovor o koncesiji?

Takođe, zar nije normalno da, ako kompanija od posebnog značaja za grad i državu i u 2021. trpi posljedice pandemije koji su objektivne prirode, ne naiđe na razumjevanje državnih organa, te joj se u skladu sa tim omogući „prolongiranje obaveza“ za tu godinu za neki kasniji period?

U tom pravcu su vođeni pregovori koju su na kraju rezultirali razumijevanjem od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS).

Pomenuto ministarstvo je dalo svoju preporuku Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI), i mi smo u skladu sa tim preporukama sačinili predlog Anexa Ugovora i još 4. oktobra ga uputili našem resornom Ministarstvu.

Drugi strateški pravac ovog sastava Odbora direktora, bili su pregovori sa predstavnicima Sindikata Luke Kotor.

Prvi pregovori rezultirali su smanjenjem zarada zaposlenih za 40 odsto od jula pa do kraja godine, a drugi nastavkom ovakvog smanjenja i od prvog januara 2022. do kraja juna iste godine.

I na taj način Odbor direktora je uspio smanjiti značajan dio fiksnih troškova i time olakšati otežanu likvidnost kompanije.

Pored navedenog, u prošloj godini donijeli smo i niz Odluka, po pitanju upošljavanja svih resursa zarad ostvarivanja prihoda.

 Donijeta je Odluka o iznajmljivanju dijela slobodnih prostora kojima Luka Kotor raspolaže i sa tim u vezi procjenjujemo ostvarenje prihoda u ovoj godini od cca 100.000 eura.

Izmjenili smo Tarifnik lučkih usluga i naknada, koji se, vjerovali ili ne, nije mijenjao preko 12 godina. I sa novim cijenama usluga, Luka Kotor je konkurentna u odnosu na druge luke u Crnoj Gori ( Bar, Porto Montenegro, luka Budva i sl).

Takođe planiramo i izgradnju II faze marine Kotor, jer kompanija mora naći rješenje opstanka u slučaju da se kriza „kruzinga“ nastavi i u 2022.

Opštini Kotor smo uputili i pismo zainteresovanosti o ulaganju u luku Risan, kao još jednu mogućnost razvoja kompanije na čijem sam čelu.