news-details
Društvo

Pokrenut postupak preventivne zaštite ulcinjske Maslinade

Agencija za zaštitu životne sredine aktivirala je na zahtjev Opštine Ulcinj član 37 Zakona o zaštiti prirode i pokrenula postupak preventivne zaštite Valdanosa i Maslinade u Ulcinju.

Iz Agencije su kazali da će izvještaj koji će poslužiti kao osnov donošenju Akta o preventivnoj zaštiti biće gotov u prvim danima decembra i biće dostavljen Opštini Ulcinj na usvajanje.

-Dosadašnji instrumenti zaštite su se pokazali nedovoljnim jer se u maslinjaku Valdanos posljednjih mjeseci vrši intenzivna gradnja ili priprema za gradnju objekata.

Donošenjem ovog Akta koji bi važio najviše tri godine, do donošenja Akta o formalnoj zaštiti, bila zabranjena bilo kakva gradnja u Maslinadi.

Očekuje se zaštita više od 200 hektara maslinjaka-navode iz Agencije.

Akt podrazumijeva zabranu izgradnje objekata, zabranu sječe maslinjaka i aktivnije održavanje terasa i suvomeđa kako bi se spriječila erozija, s obzirom da su masline na strmim padinama.

 Maslinada Ulcinj sa uvalom Valdanos prepoznata je u Crnoj Gori kao ambijentalna cjelina sa procjenom od oko 80.000 stabala,  a oko 18.000 maslina prosječne je starosti oko 800 godina.

Zakonom o maslinarstvu Crne Gore u članu 2 navodi se da maslinjaci čine dobro od opšteg interesa i uživaju posebnu zaštitu.

U drugom stavu ovog člana se navodi: da Maslinada Valdanos u Opštini Ulcinj, Stara maslina u Opštini Bar i  Velja maslina u Opštini Budva uživaju zaštitu u skladu sa programom posebne zaštite masline koji donosi Ministarstvo, na predlog naučne ustanove.