news-details
Ekonomija

U prvih devet mjeseci rast premije i dobiti i poboljšana procjena ovogodišnjeg profita

Izvor, foto: Prisma

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila rast konsolidovanih bruto premija osiguranja od 10% (1,06 milijardi eura) u odnosu na isti period prošle godine, u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja, povećala je obim sredstava pod upravljanjem za 21% (na 1,4 milijarde eura).

Devetomjesečna dobit Grupe prije oporezivanja iznosi 92,1 milion eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine. Grupa procjenjuje, da će premašiti prvobitno planiranu godišnju dobit, za koju se očekuje da će do kraja godine iznositi između 115 i 125 miliona eura, s obzirom na predviđene uslove poslovanja.

U 2022.  Grupa Triglav planira povećati obim premija osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit prije oporezivanja između 120 i 130 miliona eura i kombinovani količnik ispod 93 posto. Grupa je ažurirala strategiju do 2025. godine, zadržavajući suštinske orijentacije i dalje je nadograđujući.

Triglav Grupa na crnogorskom tržištu

Lovćen Grupa, koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen životna osiguranja i Lovćen Auto, tokom tri kvartala 2021. godine, održala je i dodatno osnažila vodeću poziciju u Crnoj Gori.

Ukupna bruto fakturisana premija Lovćen Grupe iznosila je 29,9 miliona eura i bilježi rast za 6 posto u odnosu na isti period prethodne godine. U segmentu neživotnih osiguranja premija se povećala za 6 posto, a u segmentu životnih osiguranja 8 posto.

Tržišno učešće je u devet mjeseci ove godine uvećano za 0,8 procentnih poena u odnosu na isti period prošle godine, pa sada iznosi 40,1 posto. Učešće Lovćen osiguranja u bruto premiji neživotnih osiguranja iznosi 43,4 posto, što je za 0,3 procentna poena niže u odnosu na isti period prošle godine, dok je udio premije Lovćen-životnih osiguranja u ukupnoj bruto premiji životnih osiguranja iznosio 25,3 posto što je za 3,2 procentna poena više u odnosu na prošlogodišnji period.

-Ponosni smo sa nastavkom pozitivnih trendova kada je u pitanju poslovanje Lovćen Grupe na crnogorskom tržištu. Vjerujemo da su ovakva dostignuća, u vrijeme koje sa sobom nosi brojne turbulencije, ali i šanse za unaprjeđenje, rezultat dosljednog sprovođenja strateških aktivnosti uz istovremeno osluškivanje potreba tržišta i adekvatno prilagođavanje.

Dobrim poslovanjem opravdavamo povjerenje osiguranika, za koje predstavljamo simbol stabilnosti i pouzdanosti, a daljim razvojem modernih usluga, koje prevazilaze okvire samog osiguranja, želimo im pružati dodatnu podršku- izjavio je izvršni direktor Lovćen osiguranja Matjaž Božič.

Lovćen grupa

Lovćen osiguranje dio je Grupe Triglav, najveće finansijsko-osiguravajuće grupacije u jugoistočnoj Evropi. Na crnogorskom tržištu pod sadašnjim imenom posluje od 1979. godine.

Lovćen osiguranje, zajedno sa društvima Lovćen-životna osiguranja i Lovćen autom, čini Lovćen grupu koja je po prikupljenoj premiji, isplaćenim štetama, visini kapitala i tržišnom učešću vodeća na crnogorskom tržištu osiguranja.

Lovćen grupa sa sjedištem u Podgorici putem više od 380 zaposlenih na preko 40 prodajnih mjesta širom Crne Gore obezbjeđuje svojim klijentima osiguravajuće pokriće svih vrsta neživotnih i životnih osiguranja.

Dobit prije oporezivanja

 Konsolidovana dobit prije oporezivanja Grupe Triglav u prvih devet mjeseci iznosila je 92,1 milion eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine. Dobit od imovinskih osiguranja iznosila je 66,0 miliona eura (rast od 25%), zdravstvenih osiguranja 9,6 miliona eura (rast od 25%), životnog i penzionog osiguranja 10,0 miliona eura (-0,4 miliona eura u prošlogodišnjem uporednom periodu).

Dobit od neosiguravajućih društava Grupe dostigla je 6,5 miliona eura (rast od 190%).

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je:

-Uspješno smo poslovali i u trećem kvartalu godine, zahvaljujući cijelom timu od preko 5.200 saradnica i saradnika Grupe Triglav.

Ostvarili smo veoma dobre rezultate u osiguravajuće-tehničkom dijelu poslovanja i u upravljanju imovinom klijenata, dok se očekivalo da će na prinose na portfelj osiguranja uticati situacija još uvijek niskih kamatnih stopa.

Na osnovu ostvarenih, a uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja do kraja godine, očekujemo da će naša godišnja dobit prije oporezivanja biti veća od prvobitno planiranog iznosa između 85 i 95 miliona eura.

Procjenjujemo da će to iznositi između 115 i 125 miliona eura-.

Poslovni plan Grupe Triglav za 2022. godinu

 Grupa Triglav očekuje, da će se njeno poslovanje u 2022. godini odvijati u nešto poboljšanom, ali još uvijek nestabilnom i neizvjesnom poslovnom okruženju. Najveći rizici i dalje će proizaći iz epidemiološke situacije, a tržišta u regionu će ostati vrlo konkurentna i dinamična.

 U tim okolnostima Grupa planira povećati obim premije osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit prije oporezivanja između 120 i 130 miliona eura i povoljan kombinovani količnik ispod 93 posto.

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je:

-Postavili smo sebi ambiciozne ciljeve. Planiramo dalji rast premije na postojećim tržištima regiona kao i na onim tržištima Evropske unije na kojima poslujemo po principu slobodnog kretanja usluga, a očekujemo i dobar učinak u aktivnosti upravljanja imovinom klijenata.

Zbog rasta portfelja osiguranja i drugih faktora, očekujemo povećanje obima odštetnih zahtjeva, te slične trendove masovnih štetnih događaja kao i prethodnih godina. U 2022.  očekujemo i povoljan uticaj na razvoj rezervi za neriješene odštetne zahtjeve, koje smo konzervativno formirali prethodnih godina.

U poslovanju ćemo obratiti pažnju na racionalizaciju troškova, planiramo povećanje troškova uglavnom u troškovima pridobijanja osiguranja, digitalizacije i ulaganja u informacione tehnologije.

Naša politika dividendi ostaje nepromijenjena i nastojaćemo da akcija Triglava bude profitabilna, sigurna i stabilna investicija za investitore. Kvalitet i ujednačenost iskustva klijenata, koje stiču kod nas na različite načine, i u 2022.   i dalje će biti osnovna smjernica naših razvojnih aktivnosti.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, ostaje važno da, kao tim saradnica i saradnika cijele Grupe, sa zajedničkim snagama nadograđujemo kulturu društva, koja je jedan od temelja za dalji razvoj i postizanje strateških smjernica Triglava-.

 Grupa Triglav

Grupa Triglav svojim znanjem, iskustvom i finansijskom snagom već više od 120 godina opravdava povjerenje klijenata, da će se najbolje pobrinuti za njihovu sigurnost i budućnost. Ključni stubovi poslovanja su osiguranje i upravljanje imovinom.

Najveća osiguravajuća i finansijska grupacija u regionu Adria te jedna od vodećih u jugoistočnoj Europi, posluje u šest zemalja i na sedam tržišta na kojima zapošljava preko 5200 ljudi. Triglav grupa zadržava čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja, što potvrđuju i visoke ocjene kreditnog rejtinga »A«, od strane dviju priznatih kreditnih agencija.

Glavne vrijednosti društva su odzivnost, jednostavnost i pouzdanost, a misija je stvaranje sigurnije budućnosti.