news-details
Ekonomija

Opština Bar prvi put dodijelila grantove mladim poljoprivrednicima

Foto: Opština Bar

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević potpisao je ugovore sa mladim poljoprivrednicima kojima su dodijeljena sredstva za razvoj agrobiznisa po Javnom pozivu za učešće u programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike kroz finansijsku podršku u opštini Bar.

-Mladi poljoprivrednici čiji su biznis planovi podržani dobili su namjenska sredstva za finansiranje 100 odsto opravdanih troškova projekta, u iznosu od po 10.000 eura što je bio maksimalan iznos sredstava po projektu-saopšteno je iz Opštine Bar.

Prvorangirani na konkursu za mlade poljoprivrednike bio je biznis plan Almira Čantića “Nabavka namjenske opreme i mehanizacije (zamjena stare i dotrajale opreme)” dok je drugorangirana bila Laura Novaković sa biznis planom pod nazivom „Uzgoj mikrobilja – zdrave hrane budućnosti”.

-Na osnovu Programa podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike 2021-2024. – mladi u agrobiznisu koji je prvi put posebno prepoznao mlade u poljoprivredi, opredijeljena su sredstva u Budžetu Opštine Bar u ukupnom iznosu od 40.000 eura za ovu namjenu.

Na Javni poziv koji je raspisan u avgustu ove godine konkurisala su tri mlada poljoprivrednika, a sve uslove propisane konkursom zadovoljila su dva kandidata koja su dobila maksimalan iznos finansijske podrške po projektu-dodaju iz lokalne uprave.

Opština Bar je i Predlogom Budžeta za 2022. koji je na javnoj raspravi, opredijelila isti iznos za podršku mladima u poljoprivredi kako bi nastavila da razvija ovu privrednu djelatnost “i dodatno podstakla mlade ljude da se, vođeni primjerom mladih kolega sa ovogodišnjeg konkursa, ohrabre i konkurišu naredne godine sa biznis planovima”.

-Prepoznajući sve potencijale koje Bar ima u smislu poljoprivredne djelatnosti, a naročito u zaleđu Opštine, želimo da podstaknemo zainteresovane građane da valorizuju takve potencijale, razviju sopstveni biznis koji će biti samoodrživ, povećaju zapošljivost ali i daju doprinos ukupnoj ekonomskoj aktivnosti i poboljšanju kvaliteta života u Baru.

Dinamiku realizacije podržanih biznis planova i kontrolu namjenskog korišćenja sredstava vrši Sekretarijat za privredu a podnosioci prijave kojima su dodijeljena sredstva za biznis plan podnose Komisiji izvještaj o realizaciji sa finansijskim izvještajima-zaključuje se u opštinskom saopštenju.