news-details
Ekonomija

Sveti Stefan hoteli pokrenuli arbitražni postupak protiv Adriatic Propertiesa i Amana

 Foto: Adriatic properties

Kompanija Sveti Stefan hoteli pokrenula je arbitražni postupak pred sudom u Londonu protiv zakupaca hotela Sveti Stefan i Miločer, preduzeća Adriatic Properties i Aman, kako bi zaštitila svoja prava iz ugovora, ali i kapital akcionara i imovinu društva.

Ta kompanija je na sjednici Odbora direktora donijela odluku o pokretanju postupka zaštite prava pred arbitražnim sudom u Londonu u skladu sa ugovorom o dugoročnom zakupu hotela Sveti Stefan i Miločer od 31. januara 2007.  i aneksom I ugovora od 5. januara 2013, zaključenim sa preduzećem Adriatic Properties.

Iz menadžmenta kompanije Sveti Stefan hoteli su kazali da se nekorišćenjem imovine, koja u ovom slučaju predstavlja najljepši i najvrijedniji dio Jadranske obale, progresivno umanjuje njena vrijednost.

-Stoga je kompanija Sveti Stefan hoteli obavezna da preduzme radnje kojima bi se preduprijedilo nastupanje štete po društvo i imovinu.

U tom pogledu, obratili smo se međunarodnom tribunalu sa sjedištem u Londonu, da na brz i efikasan način riješi sporna pitanja u vezi sa ispunjenjem ugovora i na taj način obezbijedi da Adriatic Properties i Aman poštuju ugovorne i zakonske obaveze koje se tiču upravljanja hotelima na Svetom Stefanu-navodi se u saopštenju menadžmenta.

Oni podsjećaju da su hoteli Sveti Stefan i Miločer ostali zatvoreni ove godine, kao i da postoje ozbiljne indicije da će se to desiti i naredne.

Osim toga, ”zakupac i Aman otvaranje hotela ucjenjuju dobijanjem garancija koje su pravno neodržive u smislu ugovora o zakupu i crnogorskih zakona”.

Iz kompanje Sveti Stefan hoteli su ukazali da su prije usvajanja takve odluke preduzeli sve aktivnosti kako bi omogućili zakupcu da izvršava ugovorne obaveze shodno dogovorenim standardima poslovanja.

-U ranijem periodu, kompanija Sveti Stefan hoteli je sporazumnim putem pokušala da riješi sva otvorena pitanja u odnosu sa zakupcem i preuzimala je pravne radnje pred nadležnim organima u cilju zaštite prava zakupca iz ugovora-navodi se u saopštenju.

Oni su naveli da je zakupac najavio pokretanje arbitražnog postupka protiv zakupodavca insistirajući da je zakupac dužan da obezbijedi pomenute garancije, zbog čega su ugovorne strane ušle u pregovore oko rješavanja spora.

-Cijeneći držanje zakupca tokom pregovora i neiskazivanje iskrene namjere za mirno rješavanje spora, kompanija Sveti Stefan hoteli je bila primorana da pokrene arbitražni postupak protiv zakupca i Amana, kako bi zaštitila svoja prava iz zgovora, ali i kapital akcionara i imovinu društva, imajući u vidu činjenicu da imovina društva održava visoku vrijednost samo ukoliko se koristi i održava u skladu sa ugovorom-zaključuje se u saopštenju.