news-details
Društvo

Mladim Kotoranima trebaju kreativan rad, zabava i rekreacija

Izvor: Dan

Autor, foto: Mirjana D. Popović

Mladi u opštini Kotor nemaju institucionalizovani klub u kome bi se svakodnevno okupljali, razmjenjivali kreativne ideje, stvarali baveći se umjetnošću, kulturom, sportom, na moderan način njegujući tradiciju, te su aktivisti NVO "Naša akcija" organizovali diskusioni kružok na temu "Kako aktivirati mlade u opštini Kotor i kako unaprijediti rad i programe”.

Ugovor sa Ministarstvom za sport i mlade o korišćenju prostora u sklopu KC "Nikola Đurković" za Omladinski klub ističe u aprilu, te je upitno gdje će i na koji način mladi ostvarivati svoje potrebe druženja i zabave.

Izostala je svestrana diskusija, jer nisu prisustvovali predstavnici NVO i institucija čiji su korisnici mladi. Omladinski klub, koji u okviru strategije razvoja omladinske politike postoji godinu ipo, mogao bi tokom čitave godine da ima edukativne, stvaralačke programe, a namjera učesnika kružoka je da naprave kalendar aktivnosti, da utvrde budzet, te da razmotre pitanja zabave i rekreacije mladih.

- Ovo je inicijalni sastanak u kome nastojimo da motivišemo sve zainteresovane da daju svoj doprinos tome – a škole, opština – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja, nevladine organizacije koje se bave edukacijom mladih, a poseban naglasak je da u ovu priču uključimo što više mladih ljudi.

Ideja je da oni budu subjekti te politike, koja je diktirana od nas - odraslih, a na nama je da im pomognemo u tome - kaže za "Dan" Mladen Živković, prof. sociologije.

Najavljujući edukativni program "Mladi za mlade", Patricija Pobrić skrenula je pažnju da su "zbog pandemije" zatvorena sva savjetovališta pri domovima zdravlja u Crnoj Gori, a baš sad su napotrebnija.

Ona je pokrenula IPA i RICOM projekte za mlade, koji se bave klimatskim promjenama, ekologijom, korupcijom, a radi i na razvoju progama zapošljavanja i integracije u zajednicu punoljetnih vaspitanika Dječijeg doma u Bijeloj.

Niz ideja o programskom sadržaju za mlade dao je i Tomislav Žegura, urednik onlajn radija "Bruškin".

 Izvršni direktor NVO "Naša akcija" Dejan Bešović najavio je još ovakvih razgovora, kako bi se uključilo što više zainteresovanih da program rada Omladinskog kluba u narednom periodu osmisle po mjeri mladih.

ad