news-details
Društvo

Imenovan novi Odbor direktora HTP "Miločer"

Vlada Crne Gore razriješila je dosadašnji Odbor direktora HTP “Miločer” D.O.O. Budva i imenovala novi.

Zbog isteka mandata razriješeni su članovi Odbora direktora Milena Radulović, specijalista turističkih nauka, Ana Todorović, diplomirani inženjer arhitekture i Branko Medigović, diplomirani ekonomista.

Novi Odbor direktora čine Đorđije Vujović, diplomirani pravnik, Vladimir Lekić, BSc menadžera u turizmu, član i Ana Samardžić, diplomirani inženjer arhitekture.

Predlog za imenovanje novog Odbora direktora Vladi je podnio ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.